Dźwigi wieżowe – niezbędne w budownictwie!

budownictwoŻadna budowa nie może obyć się bez żurawia wieżowego. To dźwignicowe urządzenie jest jedną z największych maszyn roboczych, które niezwykle usprawnia pracę na budowie. Te największe i najbardziej zaawansowane mogą osiągać maksymalną wysokość podnoszenia do 110 metrów, a ich udźwig może wynosić aż 80 tysięcy kilogramów! Istnieją różne typy żurawi wieżowych – znajdują one zastosowania podczas zróżnicowanych rodzajów budowy. Oto kilka najczęściej wykorzystywanych dźwigów!

 Dźwigi w budownictwie

W budownictwie zazwyczaj stosowane są żurawie wieżowe: wykorzystuje się je najczęściej do ogólnych prac. By mogły one optymalnie pracować, bardzo ważna jest konfiguracja prawidłowych parametrów wysięgnika żurawia – pod uwagę brana jest odległość pomiędzy osią obrotu żurawia a hakiem. Żurawie wieżowe wyposażone są w kilka napędów (zwykle elektrycznych), a każdy z nich realizuje jeden konkretny ruch: napędzanie podwozia, obracanie wysięgnika, wychylenie wysięgnika lub podnoszenie haka z zawieszonym na nim ładunkiem.

 Dźwigi stacjonarna i przejezdne

Podstawa dźwiga może być zarówno stacjonarna (żuraw stały), jak i mieć możliwość poruszania się po jezdni czy po torach – wtedy jest to tzw. żuraw przejezdny, który ma mniejsze wymiary, jest lżejszy i o wiele łatwiejszy w składaniu. Służy głównie do obsługi maszyn i przenoszenia ciężkich przedmiotów, np. w warsztatach samochodowych. Żurawie budowlane Lambor stacjonarne mają zaś wieże nieobrotowe – są ustawione na utwardzonym terenie, takim jak np. beton, i obciążone odpowiednim balastem; ponadto nie istnieje możliwość, by taka wieża się obracała. Zazwyczaj działanie żurawia wieżowego opiera się na czterech mechanizmach – podnoszenia, jazdy, wychylania wysięgnika oraz wodzenia. Wyjątkiem jest jedynie żuraw stacjonarny, który jest na stałe zamontowany na określonym podłożu. Pod względem sposobu montażu wyróżnia się dwa rodzaje żurawi: montowane w częściach oraz te samomontujące. Coraz częściej stosowane są te drugie, jest to związane z szybszym czasem zbudowania całej konstrukcji bez konieczności zastosowania urządzeń pomocniczych.

Comments are closed.