mostki termiczne w domu

mostki termiczne w domu

Czym są mostki termiczne w domu?

W każdym domu występują trzy główne rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Prawdopodobnie najlepiej znasz przewodnictwo, czyli ciepło przenoszone przez kontakt fizyczny. Na przykład, gdy kładziesz rękę na gorącej płycie kuchennej, ciepło z kuchenki jest kierowane do twojej dłoni. Konwekcja ma miejsce, gdy płyny (ciecze lub gazy) poruszają się i przenoszą ciepło wraz z nimi. Przykładem może być zupa gotująca się na kuchence; ciepło z palnika poniżej przenosi się do garnka z zupą, powodując, że płyn staje się gorący. Wreszcie promieniowanie to ciepło, które przemieszcza się w powietrzu lub przestrzeni i jest pochłaniane przez obiekt. Słońce promieniuje ciepłem i światłem przez próżnię kosmosu i ogrzewa wszystko na swojej drodze – w tym Ziemię. Zobacz także: Jak działa pompa ciepła.

Jednym z obszarów, w którym domy często mają problemy z utratą ciepła, są mostki termiczne. Mostek termiczny to obszar, w którym przepływ ciepła jest wyższy niż w otoczeniu, ze względu na różnice we właściwościach lub geometrii materiału. Innymi słowy, jest to miejsce, w którym ciepło może łatwiej uciec z domu. Mostki termiczne mogą wystąpić w dowolnym miejscu w domu, ale najczęściej występują w ścianach, sufitach, oknach, drzwiach i podłogach.

Rodzaje mostków termicznych

Istnieją trzy główne typy mostków termicznych:

  • mostki przewodzące,
  • mostki konwekcyjne,
  • mostki radiacyjne.

Mostki przewodzące

Mostki przewodzące są powodowane przez materiały, które dobrze przewodzą ciepło — metale, takie jak aluminium i stal, są dobrymi przewodnikami ciepła. Ponieważ te materiały tak dobrze przewodzą ciepło, mogą tworzyć „zimne miejsca” w domu, w których ciepło łatwiej ucieka. Jednym ze sposobów zapobiegania mostkom przewodzącym jest stosowanie materiałów izolacyjnych, takich jak włókno szklane lub celuloza, które mają niską przewodność cieplną.

Mostki konwekcyjne

Mostki konwekcyjne pojawiają się, gdy istnieją luki w izolacji lub uszczelnieniu powietrznym — miejsca, w których gorące powietrze może uciec lub zimne powietrze może dostać się do domu. Luki te można znaleźć wokół wbudowanych opraw oświetleniowych, gniazdek elektrycznych, przejść instalacyjnych oraz okien i drzwi. Aby zapobiec powstawaniu mostków konwekcyjnych, ważne jest, aby odpowiednio uszczelnić i zaizolować dom, aby nie było szczelin, przez które przepływałoby powietrze. Zobacz także: Ogrzewanie podłogowe – wady i zalety.

Mostki radiacyjne

Mostki radiacyjne powstają, gdy występuje różnica w emitancji podczerwieni między dwoma materiałami. Materiały takie jak szkło mają niską emisję podczerwieni, co oznacza, że ​​pochłaniają i emitują bardzo mało promieniowania podczerwonego w porównaniu z innymi substancjami. Może to tworzyć „zimne plamy” wokół okien i drzwi, ponieważ ciepło z wnętrza domu jest wypromieniowywane przez szybę, podczas gdy bardzo mało ciepła jest wypromieniowywane z zewnątrz. Aby zapobiec mostkom radiacyjnym, ważne jest, aby na oknach i drzwiach używać materiałów o wysokiej emisji podczerwieni, takich jak metal, aby promieniowały więcej ciepła z powrotem do domu, a nie przez szybę.

Mostki termiczne – podsumowanie

Mostki termiczne mogą powodować duże problemy w Twoim domu – szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy ogrzewanie domu! Ale rozumiejąc, czym jest mostek termiczny i jak działa, możesz podjąć kroki, aby zapobiec jego występowaniu w Twoim domu. Użyj materiałów izolacyjnych o niskiej przewodności cieplnej, aby zapobiec powstawaniu mostków przewodzących; uszczelnij i zaizoluj wszystkie szczeliny i pęknięcia, aby zapobiec konwekcyjnemu mostkowaniu; używaj materiałów emitujących wysoką podczerwień na oknach i drzwiach, aby zapobiec mostkowi radiacyjnemu – i zachowaj przytulny dom przez całą zimę!