żurawie wieżowe a wiatr

żurawie wieżowe a wiatr

Jak zabezpieczyć żurawia wieżowego przed silnym wiatrem

Bezpieczeństwo żurawi wieżowych w sytuacjach ekstremalnych obciążeń wiatrem jest kwestią niezwykle istotną. W ostatnich latach doświadczyliśmy wzrostu występowania gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, które stanowią wyzwanie dla żurawi wieżowych, zwłaszcza tych starszej generacji, które nie uwzględniały takich ekstremalnych warunków w swoim projektowaniu.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych trudno jest przewidzieć nagłe przyspieszenia prędkości wiatru, które mogą wynikać z ukształtowania terenu lub warunków zabudowy wokół żurawia. W sytuacji, gdy na wysięgniku żurawia pojawi się moment odparcia wiatru działający prostopadle do kierunku wiatru, konsekwencje mogą być katastrofalne.

Zobacz także: Żurawie wieżowe Liebherr

Oto kilka zaleceń dotyczących zabezpieczania żurawia wieżowego w takich warunkach:

Odpowiednie zaplanowanie i montaż żurawia

Początkowo należy skonsultować się z producentem lub inżynierem konstrukcji, aby zapewnić właściwe rozplanowanie i montaż żurawia. Montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta oraz przepisami i normami bezpieczeństwa.

Wykorzystanie dodatkowych przeciwwag

W przypadku obciążeń wiatrem zaleca się zastosowanie dodatkowych przeciwwag na żurawiu, aby zwiększyć stabilność konstrukcji. Przeciwwagi powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ich przesunięcia lub przewrócenia w wyniku silnego wiatru.

Regularna kontrola i konserwacja

Regularna kontrola żurawia wieżowego jest niezbędna, aby wykryć ewentualne uszkodzenia lub luzy. Konieczne jest również utrzymanie wszystkich mechanizmów w odpowiednim stanie technicznym, w tym hamulców, linek i systemów napędowych.

Monitorowanie warunków atmosferycznych

Ścisłe monitorowanie warunków atmosferycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żurawia. Korzystaj z lokalnych prognoz pogody i bądź świadomy, gdy wiatr osiąga silne prędkości. W przypadku przekroczenia określonych limitów wiatru, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak wyłączenie żurawia lub ograniczenie jego działania.

Zastosowanie blokad i zabezpieczeń

W niektórych przypadkach zaleca się zastosowanie blokad i zabezpieczeń, które uniemożliwiają ruch żurawia w przypadku osiągnięcia określonego poziomu obciążenia wiatrem. Te blokady i zabezpieczenia powinny być dostosowane do specyfikacji konkretnego żurawia i zaleceń producenta.

Zwiatrowanie wysięgnika

Operator żurawia wieżowego powinien zadbać o zwiatrowanie wysięgnika, jeśli warunki zabudowy tego wymagają. Zwiatrowanie polega na ustawieniu wysięgnika tyłem do wiatru poprzez odblokowanie hamulca mechanizmu obrotu. Dzięki temu żuraw pozostaje ustabilizowany wbrew zmieniającym się warunkom pogodowym.

Mechanizm uwalniania hamulca

Warto jednak pamiętać, że samo obrócenie żurawia tyłem do wiatru i zahamowanie mechanizmu obrotu może nie być wystarczające. W przypadku zmiany kierunku wiatru, ogromna siła parcia może zostać wywarta na wysięgniku żurawia. Dlatego niektóre żurawie wieżowe posiadają specjalne funkcje, takie jak uwalnianie hamulca mechanizmu obrotu, które można aktywować osobnym przyciskiem. Ta funkcja, zwana zwiatrowaniem żurawia, pozwala na lepsze dostosowanie żurawia do zmieniających się warunków wiatrowych.

Przeszkolenie personelu

Wszyscy operatorzy żurawia powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie zabezpieczania i bezpiecznego korzystania z żurawia wieżowego. Powinni być świadomi procedur bezpieczeństwa, a także wiedzieć, jak odpowiednio zareagować w przypadku ekstremalnych warunków wiatrowych.