nadzór budowlany

Nadzór budowlany – najważniejsze informacje

Wielokrotnie w telewizji można usłyszeć określenie – nadzór budowlany Co to jest? Każdy, kto chce rozpocząć budowę własnego domu, powinien przestrzegać przepisów kontrolowanych przez odpowiedni organ, taki, który sprawuje nadzór budowlany. Chodzi tutaj dokładnie o wszelkie działania wykonywane w trakcie robót oraz po ich zakończeniu. Co jeszcze wiadomo na ten temat? Sprawdźmy w niniejszym artykule.

Zanim zostanie wylany fundament i pojawią się pierwsze mury, najpierw trzeba w siedzibie starosty uzyskać niezbędne pozwolenie. Należy także wiedzieć, jakie podmioty czuwają nad właściwymi pracami budowlanymi: Są to: główny, wojewódzki i powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W większości przypadków (chodzi o stawianie domu jednorodzinnego) wystarczy zgłosić się do specjalisty z Urzędu Powiatowego. Co dokładnie będzie robił człowiek na takim stanowisku? Wśród jego zadań znajdzie się m.in.: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także współdziałanie z organami kontroli państwowej. Co ważne, nadzór budowlany powstał po to, aby nie dopuścić do samowoli budowlanej, więc pan inspektor będzie także czuwał nad takimi sprawami.

mieszkania deweloperskie

Inspektor nadzoru budowlanego – kto to?

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (skrót PINB) ma, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, szerokie kompetencje. Zajmuje się (podobnie jak starosta) administracją w zakresie budownictwa na szczeblu powiatowym. Z kolei wojewódzki inspektor (WINB) to fachowy organ pierwszej instancji, który jest wyższy stopniem. Wykonuje on zbliżone czynności, ale w sprawach poważniejszych, a więc bezpośrednio związanych z obiektami i bardziej skomplikowanymi pracami na placach budowy rozlokowanych na morskich wodach wewnętrznych albo lotnisk cywilnych. Mało tego, patrzy się na ręce starostów i przeprowadza inspekcję terenową. Przybywając na miejsce, dokładnie sprawdza prawidłowy przebieg procesu budowlanego, a także stan określonych budynków. Następnie zdarza się, że prowadzi różne postępowania administracyjne, ale wtedy, kiedy dotyczą one wyrobów budowlanych. Musi odkryć i wykazać, jakie były przyczyny wypadków i katastrof budowlanych (mowa np. o zawaleniu się obiektu, który został oddany do użytku).

Użytkowanie budynku

Wróćmy jeszcze do powiatowego inspektora, który odpowiada chociażby za wydawanie zgód na użytkowanie budynków. Przyjmuje on
zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych. Jego uprawnienia pozwalają mu na ich wstrzymanie, gdy okaże się, że wystąpiły pewne błędy i niezgodności. Wymierza również karę za wspomnianą powyżej samowolę budowlaną i nakazuje rozbiórki. Mówi o tym ustawa Prawa budowlanego, a konkretniej rozdział 8. Powołując się na taki dokument, dana osoba może bez problemu wejść na każdy plac budowy, aby przeprowadzić szereg zadań. Jest upoważniona do profesjonalnego wykonania kontroli. Ważne jest, aby w tym samym czasie nie zabrakło tam inwestora oraz kierownika budowy. Co ciekawe, w sytuacji, kiedy inspekcji nie jest poddawany jakiś przedsiębiorca chcący wybudować zakład pracy, wówczas wystarczy obecność świadka, który na pewno jest osobą pełnoletnią (dowodem na to będzie jego dowód).

Nadzór budowlany

Wiemy, jak duże znaczenie ma sam nadzór budowlany co to jest i dlaczego nie można prawidłowo zakończyć robót bez pozytywnej opinii doświadczonego inspektora. Zakres działań takiego fachowca jest, jak już było zaznaczone, szeroki. Wydaje zalecenia kierownikowi budowy, które muszą być zanotowane w dzienniku budowy. Przegląda on oczywiście wszystkie dokumenty dotyczące samej budowy. W razie konieczności, nakazuje także przygotowanie dodatkowej dokumentacji. Mowa na przykład o ocenach technicznych, które muszą zostać przedstawione w określonym czasie. Ciekawa praca i zawód, prawda? Pamiętajmy jednak, że wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i jednocześnie ze sporą dokładnością. Kiedy dojdzie do katastrofy oddanego obiektu, inspektor nadzoru budowlanego musi udowodnić w sądzie, że na pewno przeprowadził swoje czynności w profesjonalny, nie budzący żadnych zastrzeżeń, sposób.