fotowoltaika

Odsprzedaż energii pochodzącej z fotowoltaiki – co warto wiedzieć

Od pewnego czasu w naszym kraju znacznie wzrosło zainteresowanie fotowoltaiką. I nic w tym dziwnego, gdyż odnawialne źródła energii są w pełni ekologiczne oraz coraz bardziej opłacalne. Uzyskaną z promieni słonecznych energię można zużywać na bieżąco, magazynować albo odsprzedawać do zakładu energetycznego. Zatem w jaki sposób rozliczana jest energia pochodząca z paneli słonecznych?

Panele fotowoltaiczne – doskonały sposób na pozyskiwanie darmowej energii

Fotowoltaika stanowi od pewnego czasu sprawdzony oraz w pełni energooszczędny sposób na pozyskiwanie darmowej energii pochodzącej z promieni słonecznych. Dziś powszechnie dostępne na rynku panele fotowoltaiczne po zainstalowaniu potrafią bez problemu zamieniać energię promieniowania słonecznego w darmową energię elektryczną.

Poszczególne instalacje fotowoltaiczne mogą być z powodzeniem przyłączone do każdej instalacji elektrycznej. Dzięki temu każdy właściciel domu można korzystać z darmowego prądu płynącego w poszczególnych gniazdkach. Pozyskaną w ten sposób energię słoneczną można z powodzeniem wykorzystywać go podgrzewania wody oraz posiadanego domu.

nachylenie paneli fotowoltaicznych

Ustawa OZE o sprzedaży prądu

Często bywa tak, że wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia stanowi nadmiar. Co zatem z nią zrobić w takiej sytuacji? Otóż z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa dotycząca sprzedaży energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii -OZE.

Jest ona bardzo korzystna dla tak zwanego Prosumenta, a więc dla właściciela gospodarstwa domowego oraz dla poszczególnych podmiotów sektorów publicznych, które korzystają z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznej.

Ustawa OZE zawiera w swej treści bardzo istotne regulacje prawne, które mówią w jaki sposób wygląda sprzedaż prądu do sieci. Sprawdź również: Nachylenie paneli fotowoltaicznych.

W jakiej cenie można odsprzedać prąd do sieci?

Cena odkupu energii elektrycznej od danego prosumenta jest w dużej mierze uzależniona od wielkości posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli właściciel gospodarstwa domowego zainwestował w mikro – instalację do mocy 10 kW, to wówczas może on nadwyżki energii odsprzedawać w bardzo korzystnej cenie przez pierwsze 15 lat. Cena sprzedaży energii elektrycznej do sieci wynosi:

0, 75 zł/kWh w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW
0, 65 zł/kWh w przypadku posiadania nstalacji o mocy od 3 do 10 kW.

Po nowelizacji ustawy zostało wprowadzone bilansowanie energii oddawanej przez prosumenta do sieci. Od tego czasu właściciele instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW otrzymują zwrot energii w stosunku 1 kWh -> 0.8kWh, a 0.7kWh w przypadku posiadania instalacji o mocy wyżej niż 10kW.

panele fotowoltaiczne

Rozliczanie energii OZE a system upustów

Każdy w pełni nowoczesny system fotowoltaiczny działa w taki sposób, że najpierw produkuje prąd na potrzeby danego gospodarstwa domowego. Z kolei nadwyżki można odsprzedawać do wybranej sieci publicznej. Ilość oddawanej energii jest zawsze zliczana przez specjalny licznik, który jest zakładany przez dany Zakład Energetyczny.

Istotną rolę odgrywa tutaj system opustów. Polega on na tym, że energia słoneczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest podłączona do sieci energetycznej operatora. A jeśli nie jest ona zużywana przez prosumenta na bieżące potrzeby, to wówczas jest ona przesyłana do sieci energetycznej i traktowana jako swego rodzaju magazyn.

Dzięki temu, w sytuacji gdy pogoda nie sprzyja, a elektrownia słoneczna nie wytwarza wystarczającej ilości energii na zaspokojenie potrzeb danego gospodarstwa domowego, wtenczas zgromadzoną wcześniej energię prosument może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów odebrać z zakładu energetycznego, w którym była dotychczas magazynowana. Istnieją jednak pewne limity związane z odbiorem energii z sieci. I tak na przykład zgodnie z obowiązującym systemem upustów rozliczanym w ciągu każdego roku kalendarzowego:

  • właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp mogą odebrać z magazynu 80 procent oddanej wcześniej energii
  • właściciele instalacji fotowoltaicznej posiadającej moc od 10 kWp do 40 kWp mogą odebrać z magazynu tylko 70 procent oddanej wcześniej energii.

Zgodnie z obowiązującą w kraju ustawą OZE rozliczenie energii odbywa się zawsze na podstawie bilansu energii wysłanej oraz pobranej z sieci, pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą.

Transakcja odbywa się na podstawie podpisanej wcześniej umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej, a ilość energii jest zawsze mierzona za pomocą specjalnych zacisków znajdujących się urządzeniu fotowoltaicznym lub w miejscu przyłącza instalacji.