Skały w budownictwie mieszkaniowym i drogowym

kruszywaKruszywa to nic innego, jak materiał naturalny, który człowiek nauczył się wykorzystywać do swoich własnych celów i to z ogromnym powodzeniem. Wystarczy nadmienić, że najczęściej używamy go do produkcji zapraw budowlanych, betonów itd., aby każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, jak ważne dla nas są kruszywa. Większość materiałów, surowców, minerałów itd., nauczyliśmy się brać z natury i czasami bierzemy więcej niż powinniśmy, dlatego niektóre z zasobów naturalnych i to nie tylko u nas, ale na całym świecie mogą się wykończyć.

Wyczerpanie się kruszywa

 

Jednakże nie każdy zwraca na coś takiego należytą uwagę i niedługo kruszywa, które są całkowicie naturalne mogą się znacznie wyczerpać, co nie byłoby zbyt dobre ani dla człowieka ani dla środowiska naturalnego oraz roślin i zwierząt w nim żyjących. Pozyskać je możemy w sposób całkowicie naturalny, bo kruszywa to odłamki skał, które w wyniku procesów zachodzących w naturze oddzieliły się od skały litej lub powstały w wyniku zetknięcia się skał ze sobą pod woda, gdzie dodatkowo wpływ na nie miał także nurt rzeki, jak i sama woda i fakt, że w niej pozostają przez ogromny okres czasu.

Oczyszcza się je z ziaren, które są za drobne czyli pyłu za pomocą płukania bądź przesiewania przez sita o określonej wielkości oczek, a każda z tych metod sprawdza się w równym stopniu, dlatego też stosowane są obie. Jak sama nazwa wskazuje kruszywa to nic innego jak właśnie pokruszony „materiał” pochodzenia skalnego z tym, że w zależności od miejsca, z którego jest on pozyskany to takie też ma właściwości. Dlatego też niektóre rodzaje tego właśnie materiału są bardziej pożądane od innych, bo mają te same właściwości, co skały z jakich się wywodzą, a na potrzeby budownictwa i budownictwa drogowego są one niezastąpione.

Coraz więcej żwirowni

Sprawia to, że powstaje coraz więcej żwirowni i kopalni odkrywkowych, które pozyskują kruszywa, a potem je sprzedają, ale muszą być przy tym przestrzegane wszystkie normy i przepisy prawa, które np. mogą określać do czego i jakiej grubości i wielkości ziarna mogą zostać używane lub ze skał o określonych właściwościach. Przepisy te chronią kupujących i tych, którzy materiały pozyskują, bo na drogi musimy mieć materiał ze skał o ściśle określonych właściwościach, do których należy niska lub prawie zerowa wilgotność (nasiąkliwość), mrozoodporność czy twardość. Cechy te są ważne ze względu na to, że coraz większa liczba pojazdów porusza się po naszych drogach i niektóre ulegają bardzo szybkiej eksploatacji, co sprawia, że niektóre odcinki naszych dróg remontowane są niemal co roku.

Zdjęcia i tekst: http://produkujemydrzwi.blog.pl