obróbka metalu

obróbka metalu

Na czym polega obróbka metalu?

Obróbka metalu została wynaleziona wieki temu. Obecnie istnieje wiele metod. Warto zaznaczyć, że obróbka metalu wpływa na zmianę jego kształtu, właściwości fizycznych, a ponadto chemicznych. Trzeba do tego doliczyć także zmianę wymiarów poszczególnych elementów w celu ich praktycznego wykorzystania komercyjnego. W praktyce okazuje się, że podstawowe rodzaje obróbki metali to obróbka mechaniczna, skrawaniem, a ponadto chemiczna. Często stosowana jest też obróbka plastyczna metalu oraz cieplna. Warto dowiedzieć się, na czym polega konkretny proces cięcia metalu.

Obróbka mechaniczna

Trzeba wiedzieć o tym, że obróbka mechaniczna metalu jest pojęciem, które opisuje proces wpływający na zmianę wymiarów zewnętrznych. Wpływa ona także na kształt, a ponadto chropowatość. Obróbka metalu może mieć wpływ na właściwości materiału, przy czym taka zmiana pojawia się przez to, że stosowane są procesy fizyczne oddzielające różne fragmenty na przykład stali. Nierzadko wywierany jest także nacisk mechaniczny. Bardzo popularne są pewne techniki cięcia metalu. Mowa tutaj przede wszystkim o obróbce cieplnej oraz chemicznej, które są chętnie stosowane w wielu przedsiębiorstwach. Dzięki nim można uzyskać bardzo ciekawe elementy metalowe. Są one stosowane w wielu branżach.

Rodzaje obróbki metalu

Istnieje wiele różnych rodzajów obróbki metalu, zależnie od rodzaju metalu, jego kształtu i zamierzonego zastosowania. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych rodzajów obróbki metalu:

  1. Cięcie stali – polega na odcięciu fragmentu materiału za pomocą narzędzi tnących, takich jak piły, noże, nożyce lub wiertła.
  2. Frezowanie – polega na usuwaniu nadmiaru materiału za pomocą narzędzi zwanych frezarkami. Frezowanie pozwala na uzyskanie różnych kształtów i powierzchni, w tym kół, otworów, rowków, a także gładkich powierzchni.
  3. Toczenie – tokarka jest to maszyna do obróbki metalu, która obraca obrabiany przedmiot wokół osi, jednocześnie usuwając nadmiar materiału za pomocą narzędzi tnących.
  4. Szlifowanie – polega na usuwaniu warstwy materiału za pomocą tarcz szlifierskich. Szlifowanie może być stosowane do uzyskania gładkiej powierzchni, usunięcia zadrapań i zarysowań lub do zmniejszenia grubości przedmiotu.
  5. Gięcie – polega na deformacji materiału w celu uzyskania określonego kształtu. Gięcie może być wykonywane ręcznie lub za pomocą specjalnych maszyn do gięcia.
  6. Spawanie – polega na łączeniu dwóch elementów metalowych za pomocą wysokiej temperatury, aby powstało trwałe połączenie. W zależności od rodzaju metali i zastosowanego procesu spawalniczego, spawanie może być wykonywane za pomocą łuku elektrycznego, lasera lub gazu.
  7. Kucie – polega na uformowaniu metalu za pomocą młota lub prasy hydraulicznej. Kucie może być stosowane do uzyskania określonego kształtu lub do zwiększenia wytrzymałości materiału.
  8. Tłoczenie – polega na deformacji materiału poprzez zastosowanie siły na jego powierzchni za pomocą tłocznika. Tłoczenie może być stosowane do uzyskania określonego kształtu lub do produkcji dużej ilości identycznych elementów.

W obecnych czasach można wyróżnić kilka rodzajów obróbki mechanicznej metali. Bardzo popularne jest frezowanie, toczenie, a ponadto szlifowanie.

Obróbka plastyczna metalu

Inną popularną obróbką mechaniczną metalu jest obróbka plastyczna. Mowa tutaj konkretniej o kuciu, walcowaniu, gięciu oraz tłoczeniu. Okazuje się, że uzyskanie oczekiwanej struktury, a także geometrii przedmiotu wiązać się będzie z wymogiem użycia zaawansowanej maszyny oraz narzędzi. Dzięki nim można wywrzeć określony nacisk, a ponadto doprowadzić do stanu nieodwracalnego naprężenia, które powoduje trwałe odkształcenie metalu, co jest bardzo istotne w wielu branżach. Bardzo popularna jest także obróbka skrawaniem metali. Polega ona na wyeliminowaniu naddatku materiału. Celem jest nadanie przedmiotowi obrabianemu określonej geometrii, co jest bardzo istotne. Co ciekawe, narzędzia skrawające usuwają niepotrzebny materiał. Ponadto pozwolą uzyskać wymagany kształt, wymiary, a dodatkowo chropowatość powierzchni, co jest równie istotne. Trzeba też wiedzieć, że proces dzieli się na parę etapów, w czasie których zmienia się jakość uzyskiwanego produktu.

Zobacz także: Narzędzia do pras krawędziowych.

Dodatkowo obróbka metalu pozwoli nadać początkowy kształt, a kolejno rozmiar przedmiotu. Dzięki takiej obróbce można otrzymać parametry zbliżone do oczekiwanych. Natomiast obróbka wykańczająca pozwoli nadać jakość, która jest zgodna z wymaganiami technicznymi. Co ciekawe, taki typ obróbki metalu dzielony jest między innymi na obróbkę wiórową, a ponadto frezowanie. Często stosowane jest także toczenie, wiercenie, wytaczanie oraz rozwiercanie. Nie wolno zapomnieć również o szlifowaniu, obróbce ściernej, gładzeniu, a dodatkowo polerowaniu. W Polsce istnieje wiele przedsiębiorstw, które wyspecjalizowały się w obróbce metalu. Warto korzystać z ich usług.

Trzeba zauważyć, że obróbka plastyczna metali może zagwarantować skuteczne kształtowanie metali. Ponadto możliwa jest zmiana ich właściwości fizykochemicznych oraz struktury, co jest bardzo istotne. Sposobne jest także manipulowanie gładkością powierzchni. Z tego powodu taki typ obróbki jest często stosowany w wielu firmach. Okazuje się, że obróbka plastyczna może być przeprowadzona nie tylko na zimno, ale również na gorąco. Dlatego jest ona bardzo funkcjonalna. Trzeba też dodać, że podstawowe rodzaje takiej obróbki to między innymi kucie, walcowanie, ciągnięcie oraz tłoczenie. W obecnych czasach bardzo popularne jest również walcowanie. Jest to jeden z podstawowych rodzajów obróbki plastycznej metali, o czym nie każdy wie. Żeby takowy proces obróbczy zakończył się powodzeniem, trzeba do tego celu dopasować właściwe parametry. W praktyce okazuje się, iż walcowanie blachy nie wpłynie na zmianę właściwości elementu, który poddawany jest obróbce. Obecnie istnieje wiele form cięcia metalu.