frezarki cnc

frezarki cnc

Czym są frezarki CNC oraz jak działają?

Frezarka CNC to nowoczesna maszyna, którą steruje się numerycznie. Maszyna ta używana jest w przemyśle wytwórczym i pozwala tworzyć małe elementy z bardzo dużą precyzją. Obrabiarka ta może być używana do drewna, metalu oraz tworzywa sztucznego.

Co to jest frezarka CNC?

Skrót CNC, czyli Computerized Numerical Control z angielskiego i oznacza komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych.
Frezarki CNC umożliwiają wykonywanie pracy w sposób długotrwały i równocześnie w szybkim tempie, a przede wszystkim w sposób precyzyjny. Dzięki tym cechom frezarki są wykorzystywane w przemyśle wytwórczym, gdzie każdy z elementów musi być taki sam.

Zobacz także: Na czym polega obróbka CNC

Jak działają frezarki CNC?

Działanie frezarek CNC oparte jest na systemach CNC, co oznacza, że urządzenia te czyli maszyny CNC są skomputeryzowane i można nimi sterować tylko przy użyciu komputera. W systemach tych komputer odpowiedzialny jest za wszystkie działania, które są zgodne z programem znajdującym się w ich pamięci.
Program komputerowy włącza i wyłącza maszynę oraz informuje o wymianie narzędzi, a wszystkie działania połączone są ze sobą określonym układem współrzędnych. Ułożenie każdej ruchomej części frezarki jest kontrolowane w sposób automatyczny dzięki zamontowanym czujnikom. Jeżeli jest taka konieczność, ułożenie części zostaje skorygowane i wraca ona do swojego ułożenia, jakie zostało zaprogramowane w kontrolerze.
Po przekazaniu danych do maszyny system sprawdza, czy zostało one wykonane. Do tego zadania wykorzystywane jest sprężenie zwrotne oraz niektóre z czujników. Dzięki czujnikom maszyna monitoruje przebieg wykonywania zadania i jeśli podczas pracy któryś z czujników nie zadziała, na komputerze wyskoczy komunikat.

Zobacz także: Narzędzia do pras krawędziowych.

Jak zaprogramować frezarkę CNC

Do programowania frezarki CNC potrzebna jest znajomość fizyki, geometrii oraz zasad programowania, ale najważniejsza jest wyobraźnia przestrzenna.
Aby zaprogramować maszynę, należy wpisać do komputera określone polecenie, które składa się z kodu alfanumerycznego. Właśnie ten kod ściśle obrazuje pracę maszyny i wpływa na kształt i wymiar każdego obrabianego elementu.
Nowoczesne frezarki wyposażone są w czytniki, które usprawniają wprowadzanie programu sterującego. Usprawnienie to polega na tym, że programy sterujące są wgrywane do urządzenia za pomocą nośników. Czytnik ten przesyła kod do dekodera znajdującego się w maszynie a ten “tłumaczy” go na język, który będzie zrozumiały przez numeryczny system sterowania.

maszyny cnc
maszyny cnc

Sposoby sterowania frezarką CNC

Frezarki mogą być sterowane na trzy sposoby, jako:

  • sterowanie punktowe – umożliwia ustawienie narzędzia obrabiającego w określonym punkcie względem ułożenia obrabianego przedmiotu. Jest to najprostszy z układów, który ma swoje zastosowanie podczas wiercenia, przebijania lub wytaczania, czyli wtedy gdy narzędzie musi być precyzyjnie ustawione nad osią otworu,
  • sterowanie odcinkowe – ten sposób umożliwia ustawienie narzędzia obrabiającego tak, by poruszało się ono po wyznaczonym torze w określonej prędkości. Sposób ten wykorzystywany jest podczas frezowania prostokątnych kształtów, odsadzeń przelotowych oraz przy frezowaniu płasko-równoległym. Podczas frezowania tym sposobem narzędzia muszą być położone w sposób równoległy do osi współrzędnych w danej płaszczyźnie,
  • sterowanie kształtowe – jest to najbardziej zaawansowany sposób sterowania pozwalający na stworzenie skomplikowanych kształtów. Sterowanie to ma wiele płaszczyzn i szeroki zakres ruchów. Dzięki temu sposobowi sterowania operator stworzyć może pełną dwuwymiarową bryłę oraz różnego rodzaju figury trójwymiarowe.