własna studnia

własna studnia

Czy na wykonanie studni głębinowej potrzebne jest pozwolenie?

Coraz więcej osób decyduje się na wywiercenie studni głębinowej. Jest to świetna propozycja dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą podłączyć obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Alternatywne źródło wody jest szczególnie przydatne na działkach letniskowych, ale nie tylko. Dzięki studni głębinowej można zminimalizować koszty codziennego bytu. Koszt jej wykopania zależy od wielu różnych czynników. Z oczywistych względów należy skorzystać z usług doświadczonych fachowców. Zastanawiasz się, od czego zacząć i jakie formalności trzeba załatwić? Zapoznaj się z dalszą częścią wpisu, gdzie zamieszczono zbiór niezbędnych informacji na ten temat.

Studnia głębinowa a przepisy budowlane

Studnia głębinowa nie może zostać wywiercona w absolutnie każdym miejscu. Ważne jest to, aby przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, które regulują najistotniejsze kwestie. Z wiadomym względów ujścia wodnego nie można wykopywać samodzielnie, ponieważ grozi to niemałą sankcją finansową. Ponadto, może dojść do przedostania się zanieczyszczeń do wody, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zobacz także: Pompy głębinowe.

Osoby planujące wykopanie studni głębinowej powinny szukać potrzebnych informacji w ustawach Prawa budowlanego, Prawa geologicznego i górniczego, Prawda wodnego. Można tutaj znaleźć dane informacja potrzebne do określenia prawidłowego usytuowania punktu czerpania wody. Przepisy budowlane określają przede wszystkim kwestie techniczne, czyli m.in. minimalne odległości studni od domostwa. Głównym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych. Nie bez znaczenia jest również ochrona środowiska naturalnego. Warto wspomnieć o aktach prawnych dotyczących inwestorów – wywiercenie własnego ujęcia wody wymaga w tym przypadku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na studnię głębinową

Prawo budowlane (art. 29 ust. 2 pkt 10) jasno określa, kiedy pozwolenie na studnię głębinową jest niezbędne. Wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych nie wymaga zgłoszenia budowy, ani przyznania prawa do budowy. Pozwala to ograniczyć ilość formalności. Warto wiedzieć, że żyły wodonośne uważane są za własność właściciela gruntu. Jeżeli inwestor potrzebuje ujęcia wody do zaspokajania własnych potrzeb, to nie ma konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednak wspomnieć, że maksymalna głębokość studni nie może przekroczyć 30 m. Czerpana woda może być spożywana, wykorzystywana do obsługi sanitariatów, podlewania ogrodu, a także innych domowych czynności.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy ciek wodny znajduje się poniżej 30 m. Konieczne jest także uwzględnienie dobowego poboru wody, który nie może być większy niż 5m3. W sytuacji, gdy inwestor nie ma zamiaru wykorzystywać wody jedynie do celów prywatnych, to uzyskanie pozwolenia na studnię głębinową jest obowiązkowe. Sporym atutem jest fakt, że omawiane formalności można załatwić dość szybko. Nie trzeba także obawiać się wysokich kosztów – obecnie pozwolenie na wykopanie studni głębinowej kosztuje jedynie 224 zł. W latach wcześniejszych opłata wynosiła kilka tysięcy złotych, co zniechęcało potencjalnych inwestorów.

Bezprawne wywiercenie studni głębinowej wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Kara finansowa może wynosić nawet 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych. W przypadku wątpliwości dobrze jest skorzystać z pomocy wykonawcy, który powinien posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych. Studnia głębinowa pozwolenie jest potrzebne nawet wtedy, gdy głębokość odwiertu tylko nieznacznie przekracza wartość maksymalną.

Koszt wywiercenia studni głębinowej

Studnia głębinowa musi zostać w stu procentach dopasowana do rzeczywistych potrzeb oraz oczekiwań inwestora. Właśnie dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć, ile będzie ona kosztować. Średni koszt znajduje się na poziomie 4000-5000 zł. Za metr odwiertu należy zapłacić mniej więcej 200-300 zł, a wszystko zależy od stawek ustalonych przez wykonawcę. Niezbędne jest również uwzględnienie warunków gruntowych. Nie można zapomnieć o rurze osłonowej, która kosztuje około 100-200 zł. Na koszt ostateczny wykonania studni wpływa także rodzaj pompy głębinowej oraz zainstalowanych filtrów. Zwykle obowiązkowe jest również wykonanie przyłącza do domu lub budynków gospodarczych.

Wykonanie przyłącza uzależnione jest od tego, czy budynek istnieje, czy jego budowa jest w fazie planowania. W przypadku wzniesionego już domu lub obiektu należy wykonać rurociąg tłoczny, a następnie zamontować armaturę, czyli np. elektrozawór, manometr, naczynie przeponowe, zwrotny zawór odcinający, licznik zużycia wody. Jeśli budynek jest w trakcie budowy, to konieczny jest montaż zaworu szwedzkiego. Wykonawca studni głębinowej dokładnie zabezpieczy punt czerpania wody poprzez jego szczelne obudowanie.

Studnia głębinowa bez pozwolenia jest tylko nieznacznie tańsza. Nie trzeba więc obawiać się, że konieczność uregulowania formalności czyni inwestycję nieopłacalną. Przepisy prawa budowlanego dynamicznie się zmieniają, przez co wiele osób nie jest z nimi na bieżąco.