umowa z deweloperem

Co powinna zawierać umowa z deweloperem?

Najważniejszym momentem w procesie kupna domu lub mieszkania od dewelopera jest finalizacja transakcji związana z podpisaniem umowy. Zanim jednak taką umowę podpiszemy, warto wiedzieć co powinno się w niej znaleźć.

Umowa z deweloperem co musi zawierać

Analizując umowę przedstawioną nam przez dewelopera, bądź też tworząc ją samodzielnie, albo podzlecając ją naszemu prawnikowi lub notariuszowi, warto robić to, posiłkując się ustawą z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – zwaną inaczej ustawą deweloperską. Zawarto w niej najważniejsze postanowienia i obowiązkowe kwestie, które powinny zostać uwzględnione w umowie.

Pomijając punkty umowy, jasno przedstawione w ustawie, warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka innych, istotnych aspektów, których ujęcie w akcie notarialnym pozwoli uniknąć wszelkich niedomówień i nieprzyjemnych niespodzianek w momencie odbioru lokalu.

Umowa z deweloperem – 4 najważniejsze aspekty

Po pierwsze, dobrze jest dopisać do umowy z deweloperem informację precyzującą, jakie konkretnie materiały budowlane zostaną użyte do wykończenia wnętrz. W przypadku okien i drzwi, warto wskazać nawet producenta i dokładny model produktu, który nas interesuje. Zyskamy wówczas pewność, że deweloper nie wykorzysta tańszych materiałów, niższej jakości.

 

Po drugie, umowa z deweloperem musi uwzględniać i jasno wymieniać wszystkie obiekty (tarasy, altany, garaże), które deweloper zobowiązuje się oddać do użytku nabywcy w cenie ustalonej przez obie strony. Jest to niezwykle istotne, gdyż nie zaskoczą nas wówczas kolejne, dodatkowe opłaty.

Po trzecie, koniecznie trzeba zapewnić sobie (poprzez odpowiedni zapis w umowie) możliwość wstępu na teren budowy oraz do konkretnego lokalu, który planujemy zakupić, jeszcze podczas trwania prac wykończeniowych. Będziemy mieli wtedy nadzór nad postępem prac i ich jakością.

Po czwarte, dobrze jest precyzyjnie dookreślić czas zakończenia budowy i przekazania praw własności mieszkania czy nieruchomości w ręce nabywcy. W umowach z deweloperem często zapisuje się jedynie przedział czasowy, a ustalenie konkretnego dnia przekazania nieruchomości, pozwoli nam dokładnie zaplanować wszelkie szczegóły.

 

Autorem artykułu jest: Budrem.pl