jak sprawdzić dewelopera

jak sprawdzić dewelopera

Jak dokładnie sprawdzić wiarygodność dewelopera przed zakupem nieruchomości?

Sprawdzenie wiarygodności dewelopera przed zakupem nieruchomości jest kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby to zrobić.

Opinie o deweloperze

 • Poszukaj opinii o firmie deweloperskiej w różnych źródłach:
  • Fora internetowe: Przeszukaj fora internetowe, na których ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami z danym deweloperem. Oczywiście, bądź ostrożny, ponieważ opinie na forach mogą być anonimowe i nie zawsze obiektywne.
  • Media społecznościowe: Sprawdź profile społecznościowe dewelopera oraz komentarze użytkowników. To dobre miejsce do znalezienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii.
  • Recenzje w Google: Google jest popularnym źródłem opinii. Przeszukaj recenzje dewelopera na Google, zwłaszcza te z ilością gwiazdek oraz komentarze od klientów.
  • Blogi: Czytaj blogi lub strony internetowe poświęcone nieruchomościom, które mogą zawierać recenzje i doświadczenia związane z danym deweloperem.
  • Portale informacyjne: Niektóre portale informacyjne publikują artykuły i raporty na temat firm deweloperskich, które mogą dostarczyć ważnych informacji o wiarygodności.
 • Zwróć uwagę na doświadczenia innych klientów:
  • Skoncentruj się na doświadczeniach innych klientów, szczególnie na:
   • Ogólnym poziomie satysfakcji z usług dewelopera.
   • Przebiegu procesu zakupowego, w tym etapu negocjacji i formalności.
   • Obsłudze klienta, w tym komunikacji i rozwiązywaniu problemów.
   • Stanie technicznym nieruchomości i jakości materiałów wykorzystanych w budowie.
   • Ewentualnych sporach lub konfliktach między deweloperem a klientami.
 • Sprawdź aktualny status prawny firmy deweloperskiej:
  • Skonsultuj bazę danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w celu weryfikacji prawnego statusu firmy deweloperskiej, w tym jej założenia, aktywności i struktury własnościowej.
  • Przeszukaj Krajowy Rejestr Długów (KRD), aby sprawdzić, czy firma ma zadłużenia, co może wpływać na jej zdolność do wywiązania się z umów.
  • Zweryfikuj przynależność dewelopera do organizacji branżowych, co może świadczyć o przestrzeganiu standardów i etyki w branży nieruchomości.
 • Jeśli znajdziesz wiele negatywnych opinii:
  • Jeśli napotykasz znaczną ilość negatywnych opinii i skarg na danego dewelopera, warto dokładnie zastanowić się nad kontynuowaniem współpracy.
  • Rozważ poszukiwanie innych opcji na rynku nieruchomości, aby uniknąć potencjalnych ryzyk.

Przeprowadzenie dokładnej analizy opinii i informacji o deweloperze pomoże Ci dokonać świadomej decyzji i wybrać partnera, na którym można polegać podczas procesu zakupu nieruchomości. Ważne jest, aby w pełni zrozumieć, z kim masz do czynienia przed podpisaniem umowy.

Historia inwestycji deweloperskich

Przegląd historii inwestycji dewelopera jest istotnym krokiem w ocenie jego wiarygodności. Pozwala to na uzyskanie lepszego obrazu dotychczasowej działalności firmy. Oto bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące przeglądu historii inwestycji:

 • Oceniaj jakość dotychczasowych inwestycji:
  • Przyjrzyj się projektom nieruchomości, które deweloper zrealizował w przeszłości. Sprawdź, czy nieruchomości te są dobrze wykonane i utrzymane. Jakość budowy i materiały użyte w procesie budowy są istotne, ponieważ wpłyną na trwałość i komfort życia nabywców.
  • Poszukaj opinii od użytkowników tych nieruchomości. Ich doświadczenia i poziom zadowolenia mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących rzeczywistego stanu inwestycji.
 • Zorientuj się, ile lat deweloper funkcjonuje na rynku:
  • Długość działalności na rynku może być wskaźnikiem stabilności i doświadczenia dewelopera. Starsze firmy mają zazwyczaj dłuższą historię z realizacją projektów, co może być korzystne.
  • Ważne jest, aby sprawdzić, czy firma miała okresy aktywności w branży, w których była np. zawieszona lub z długotrwałymi problemami finansowymi. To może być sygnałem ostrzegawczym.
 • Zapytaj o spełnienie obietnic zawartych w umowach:
  • Sprawdź, czy deweloper dotrzymał obietnic zawartych w umowach z klientami w poprzednich projektach. Dotyczy to terminów dostawy, jakości materiałów oraz standardów wykończenia.
  • Możesz próbować skontaktować się z byłymi klientami, aby dowiedzieć się, czy mieli jakiekolwiek problemy z realizacją obietnic dewelopera.

Przegląd historii inwestycji pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu dewelopera oraz ocenę jego zdolności do dostarczenia jakościowej nieruchomości. Ważne jest, aby w pełni rozumieć, jakie projekty deweloper zrealizował w przeszłości i jakie były tego rezultaty.

Sytuacja finansowa dewelopera

Kontrola sytuacji finansowej firmy deweloperskiej jest kluczowym aspektem w procesie oceny jej wiarygodności. Przed zakupem nieruchomości warto dokładnie zbadać stan finansów dewelopera. Oto bardziej szczegółowe informacje na ten temat:

 • Sprawdź dane firmy deweloperskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i Krajowym Rejestrze Długów (KRD):
  • Korzystaj z oficjalnych witryn internetowych KRS i KRD, aby uzyskać dostęp do informacji o firmie deweloperskiej. W KRS znajdziesz dane dotyczące rejestracji firmy, jej organów zarządzających i kapitału zakładowego. W KRD można zweryfikować, czy firma ma zadłużenia.
  • Upewnij się, że firma deweloperska jest zarejestrowana i ma obecny status prawnie działającej firmy.
 • Zapytaj dewelopera o sprawozdania finansowe z ostatnich dwóch lat:
  • Na podstawie polskiego prawa deweloperzy są zobowiązani do udostępnienia sprawozdań finansowych z dwóch ostatnich lat. Sprawozdania te zawierają informacje o dochodach, kosztach, zyskach i stratach firmy. Możesz poprosić o te dokumenty i dokładnie je przeanalizować.
  • Sprawdź, czy firma wykazuje stabilność finansową i czy nie ma długów, które mogłyby wpłynąć na jej zdolność do realizacji inwestycji.
 • Zorientuj się, czy deweloper posiada rachunek powierniczy:
  • Rachunek powierniczy to specjalny rachunek bankowy, na który deweloper gromadzi środki pieniężne wpłacane przez nabywców na cele związane z daną inwestycją. Zgodnie z przepisami prawnymi, deweloperzy są zobowiązani do założenia takiego rachunku w przypadku finansowania inwestycji środkami nabywców.
  • Zorientuj się, czy deweloper posiada taki rachunek powierniczy i czy środki na nim są gromadzone w sposób przejrzysty i zgodny z prawem.

Kontrola sytuacji finansowej dewelopera jest ważna, ponieważ wpływa na jego zdolność do zakończenia projektu budowlanego i dostarczenia nieruchomości zgodnie z umową. Jeśli firma deweloperska ma problemy finansowe lub ma długi, może to stwarzać ryzyko dla nabywcy. Dlatego dokładna weryfikacja stanu finansów firmy jest kluczowa przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości.

Weryfikacja ksiąg wieczystych

Weryfikacja własności gruntu i ksiąg wieczystych jest niezwykle ważna, ponieważ zapewnia, że nieruchomość, którą zamierzasz zakupić, jest legalnie własnością dewelopera i nie obciążona długami ani innymi niekorzystnymi warunkami. Oto jak przeprowadzić szczegółową kontrolę w tym zakresie:

 • Upewnij się, że deweloper posiada prawomocne pozwolenia na posiadanie działki:
  • Sprawdź, czy deweloper ma ważne i aktualne pozwolenia na posiadanie gruntów, na których realizowana jest inwestycja. Pozwolenia te mogą być wydane przez odpowiednie organy administracji publicznej, na przykład urząd miasta, burmistrza lub wójta.
  • Upewnij się, że działka nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, takimi jak służebności gruntowe, hipoteki lub zastaw. Deweloper powinien móc dostarczyć dokumenty potwierdzające czystość praw własności do gruntów.
 • Sprawdź księgi wieczyste działki:
  • Odnajdź numer księgi wieczystej przypisanej do działki, na której deweloper planuje budowę nieruchomości. Numer ten można uzyskać poprzez urząd miasta, gminy lub dostęp do baz danych online.
  • Skonsultuj się z wydrukiem księgi wieczystej działki. Dokument ten zawiera informacje na temat historii praw własności do danej nieruchomości, w tym dane dotyczące obecnych i poprzednich właścicieli oraz wszelkie obciążenia gruntu, takie jak hipoteki.
  • Zorientuj się, czy deweloper jest obecnie zarejestrowanym właścicielem działki w księdze wieczystej.
 • Upewnij się, że działka nie jest zadłużona:
  • Przeszukaj księgi wieczyste, aby zweryfikować, czy działka nie jest obciążona żadnymi długami lub innymi zobowiązaniami, które mogłyby wpłynąć na prawo dewelopera do realizacji inwestycji.
  • Sprawdź, czy działka nie jest przedmiotem sporów sądowych lub roszczeń innych stron.

Weryfikacja własności gruntu i ksiąg wieczystych gwarantuje, że nieruchomość jest legalnie własnością dewelopera i nie obciążona niekorzystnymi warunkami. Jest to ważny krok w procesie zakupu nieruchomości, który pomaga uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem nieruchomości, aby przeprowadzić dokładną kontrolę i uzyskać pewność co do prawidłowości transakcji.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Obejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest kluczowym krokiem w procesie zakupu nieruchomości, ponieważ pozwala na zrozumienie, jakie zasady i ograniczenia obowiązują w okolicy nieruchomości. Oto jak można rozbudować ten punkt:

 • Przeanalizuj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
  • Zdobądź kopię MPZP od lokalnego samorządu lub z oficjalnej strony internetowej miasta, gminy lub wsi, na terenie której znajduje się nieruchomość.
  • Przeczytaj uważnie dokument MPZP, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego w danym obszarze. Dowiedz się, jakie są planowane strefy zabudowy, jakie typy budynków są dopuszczalne, jakie są minimalne i maksymalne parametry budowlane (np. wysokość budynku, procent zabudowy działki) oraz jakie przepisy dotyczą infrastruktury i zagadnień środowiskowych.
 • Zorientuj się, czy w planach przewidziane są obiekty, które mogą wpłynąć na komfort życia mieszkańców:
  • Zwróć uwagę na planowane obiekty lub inwestycje w okolicy nieruchomości. Sprawdź, czy planowane są infrastruktura publiczna, drogi, obiekty przemysłowe, oświatowe, handlowe, czy też tereny rekreacyjne.
  • Zastanów się, czy te planowane obiekty mogą wpłynąć na jakość życia mieszkańców nieruchomości. Na przykład, wybudowanie zakładu przemysłowego lub ruchliwej drogi w pobliżu może znacząco wpłynąć na poziom hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ogólną jakość życia w okolicy.

Warto pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego może wpływać na wartość nieruchomości oraz na jej przeznaczenie, dlatego dokładne zrozumienie zawartych w nim zapisów jest kluczowe. Ponadto, może to również pomóc w uniknięciu nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości, związanych z planowanymi zmianami w otoczeniu nieruchomości. Jeśli masz wątpliwości lub nie rozumiesz pełni treści MPZP, warto skonsultować się z ekspertem ds. nieruchomości lub prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach urbanistycznych.

Przeprowadzenie dokładnej weryfikacji dewelopera pomoże Ci podjąć dobrą decyzję o zakupie nieruchomości i zminimalizować ryzyko nieporozumień w przyszłości.