operator żurawia wieżowego

operator żurawia wieżowego

Jak zostać operatorem żurawia wieżowego?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwigu. Bez wątpienia urządzenie to jest jednym z największych maszyn roboczych. Oczywiście nie ulega wątpliwości, iż do obsługi takiej maszyny może być oddelegowany tylko i wyłącznie doświadczony specjalista. Osoba ta musi posiadać odpowiednie uprawnienia, a także wysokie kwalifikacje. Na czym więc polega praca operatora dźwigowego? Do jego zadań należy głównie przemieszczanie za pomocą urządzenia ładunków o dużej wadze przy transporcie, załadunku oraz montażu.

Żurawie budowlane

Żuraw wieżowy najczęściej nazywany jest dźwigiem, a jego wygląd rozpoznawalny jest przez same dzieci. Nie ulega wątpliwości, że to urządzenie dźwigowe jest jednym z największych maszyn roboczych, z jakimi mamy do czynienia i to na całym świecie. Ich zaletą jest to, iż mogą one unosić materiały na nawet wyjątkowo ekstremalne wysokości. Niektóre modele żurawi mają bardzo duży udźwig. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż żurawie różnią się między sobą głównie udźwigiem, chociaż nie możemy zapominać o ich różnych typach i parametrach. Dzielą się przede wszystkim ze względu na sposób, w jaki są zbudowane oraz montażem.

Czynnik, który decyduje o różnicy między dźwigami, to typ wysięgnika. Część urządzeń ma wysięgnik wodzakowy, a pozostałe posiadają wysięgnik wychylny. Żurawie dzielimy również ze względu na miejsce obrotu, czyli górnoobrotowe oraz dolnoobrotowe. Nie możemy zapominać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Ważny w ich przypadku jest także sposób posadowienia. Rozróżniamy więc dźwigi stacjonarne i przejezdne.

Żurawie wieżowe są bezsprzecznie ogromnymi maszynami. Z tego też powodu używane są głównie do wznoszenia budynków mieszkalnych i przemysłowych o charakterze wielokondygnacyjnym. Bardzo często możemy je spotkać na wszelkiego rodzaju placach budowy. Powodem jest możliwość zaoszczędzenia czasu dzięki nim i optymalizacja kosztów budowy. Warto zaznaczyć, iż urządzeniem tym steruje wyłącznie jeden operator. Jak można łatwo się domyślić, praca operatora żurawia wieżowego jest bardzo odpowiedzialna i wymaga odpowiednich uprawnień.

Zobacz także: Żurawie wieżowe Liebherr

Operator żurawia wieżowego – jak nim zostać?

Bez wątpienia praca na żurawiach wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz specjalnych uprawnień. Pierwszym krokiem na drodze do pracy w tym zawodzie jest ukończenie kursu na operatora żurawia. Co ma na celu taki kurs? Jest on w pewnym sensie przygotowaniem kursanta do pracy na wysokościach. Jednak podstawowym celem takiego kursu jest zaznajomienie kursanta z budową urządzenia, a także nakreślenie mu obowiązków, jakie ma przed sobą operator przed pracą, w jej trakcie oraz po zakończeniu pracy. Na kursie poznaje on także przepisy BHP i przepisy dozoru technicznego dotyczące żurawi wieżowych.

Po części teoretycznej kursu nadchodzi czas na część praktyczną. Jest to czas, podczas którego kursant uczy się obsługi urządzenia. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwala na osiągnięcie zaświadczenia kwalifikacyjnego, które wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Oczywiście otrzymać je można po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wyżej wymienione zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat, a po tym okresie należy przedłużyć uprawnienia.

Jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego?

Praca operatora żurawia wieżowego to niewątpliwie cały szereg zadań. Mają one za cel zapewnić bezpieczne przemieszczenie ładunku w miejscu robót, a także środków transportu oraz składowisk. Zanim pracownik, który będzie obsługiwał żurawia wieżowego, przystąpi do pracy, musi zapoznać się ze specyfiką robót oraz terenem, dokumentacją i urządzeniem. Przede wszystkim operator musi sprawdzić poprawność oznaczeń oraz napisów ostrzegawczych. Następnie powinien ocenić warunki atmosferyczne, a także zbadać miejsce posadowienia żurawia. Ważne jest także określenie stanu konstrukcji i jego elementów roboczych.

Operator żurawia – zarobki

Średnie wynagrodzenie operatora żurawia, w przypadku umowy o pracę, wynosi około 4500 złotych. Jednakże jeśli operator prowadzi własną działalność gospodarczą, zarobki mogą sięgać 6500 złotych.