kubatura budynku

Kubatura budynku – czym jest, jak ją policzyć?

Obliczenie kubatury budynku jest konieczne do obliczenia kosztów ogrzewania domu, czy obliczenia kosztów potencjalnych remontu, czy wykończenia. Czym jest ta wartość, dlaczego ją określamy i jak ją obliczyć?

Co to jest kubatura?

Definicje podaje nam już Główny Urząd Statystyczny:

“Kubatura budynku jest to jego objętość mierzona w m3, liczona jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku.”

Oznacza to, że jeśli budynek zawiera strych i piwnicę, to należy wziąć pod uwagę wysokość budynku mierzoną od podłogi piwnicy, do podłogi na strychu. Natomiast jeśli posiadamy użytkowe, zagospodarowane poddasze, to kubaturę tego pomieszczenia dolicza się do całości.

Kubatura to pojęcie używane w budownictwie, a określa po prostu objętość lub pojemność budynku. Obliczenia kubatury są w budownictwie bardzo ważne i bywają dość skomplikowane. Pomiary muszą być bowiem zgodne z normami PN-ISO 9836 nazywanych inaczej Polskimi Normami Pomiaru Powierzchni.

Zobacz także: Powierzchnia całkowita a powierzchnia użytkowa

Informacja na temat kubatury budynku powinna być obecna w każdym projekcie architektonicznym. Wyliczana jest najczęściej w celu wskazania szacowanych kosztów ogrzewania domu już na etapie projektu. Od niej zależą również szacunki dotyczące, chociażby przyszłych remontów.

W jakim celu określamy kubaturę budynku?

Obliczenie kubatury budynku ma wiele zastosowań. Już na etapie projektu jest to określenie:

 • szacowanego kosztu budowy domu
 • planu klimatyzacji czy wentylacji w budynku
 • szacowanie kosztów ogrzewania domu
 • zaprojektowanie odpowiednich instalacji grzewczych

Poza tym znajomość tej wartości pozwala określić, ile podatku od nieruchomości będziemy musieli zapłacić.

powierzchnia całkowita a powierzchnia użytkowa

Kubatura brutto i netto – co oznacza?

Kubatura brutto to objętość budynku liczona po jego zewnętrznym obrysie, a więc jest sumą kubatur wszystkich kondygnacji. Wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni całkowitej i wysokości budynku. W jej skład wchodzi kubatura piwnicy, poddasza, a także przejścia, prześwity, bramy wjazdowe, balkony, tarasy, czy ganki. Natomiast nie wlicza się zewnętrznych schodów, studzienek, czy daszków.

Kubatura netto dotyczy wewnętrznej przestrzeni użytkowej budynku. Obejmuje ona więc kubaturę wszystkich pomieszczeń, a liczona jest od podłogi do stopu. Dodatkowo zalicza się do niej wszystkie kondygnacje naziemne i podziemne. Nie liczymy natomiast nieużytkowej przestrzeni na poddaszu, szybów wind czy klatek schodowych. Zobacz także co to jest budynek a co to budowla

Obliczanie kubatury krok po kroku

Znajomość tej wartości pomaga nam lepiej określić koszty grzewcze, podatek od nieruchomości, a przydaje się nawet przy remontach, do oceny kosztów. Dlatego też warto dokładnie policzyć tę wartość. Jak to zrobić, jak wygląda ten proces krok po kroku?

 1. Na samym początku musimy obliczyć kubaturę każdego pomieszczenia z osobna. Wartości te będą nam potrzebne do wszystkich kolejnych obliczeń, więc warto to zrobić dobrze i upewnić się co do wyników. Jak obliczyć kubaturę pomieszczenia?
 2. Obliczanie kubatury pomieszczenia jest dosyć proste, bo jest to po prostu wzór na objętość prostopadłościanu. Jest to więc szerokość pomnożona przez długość razy wysokość. W przypadku kubatury netto jest to wartość liczona od sufitu do podłogi.
 3. Następnie musimy policzyć wszystkie pomieszczenia, a więc nawet ganek, przedpokój, czy użytkowe poddasze. Warto więc zapoznać się jakie pomieszczenia uwzględnić, a jeśli nie jesteśmy pewni, to warto uwzględnić po prostu wszystkie. Jeśli obliczenia dadzą wyższy wynik, to najwyżej spotka nas miła niespodzianka w przypadku niższych kosztów grzewczych, czy niższego kosztu remontu.
 4. Kolejnym krokiem jest policzenie wszystkich wystających części budynku. Chodzi tu przede wszystkim o tarasy i balkony.
 5. Doliczenie, wyliczonej w punkcie pierwszym kubatury każdego pomieszczenia oraz ich sumy, do kubatury wystających części pozwoli nam obliczyć kubaturę netto. Ta wartość ma kluczowe znaczenie do wyliczenia kosztów grzewczych budynku.
 6. Natomiast kubatura brutto, to wartość liczona po zewnętrznym obrysie, do której należy doliczyć poddasze, nawet jeśli nie jest użytkowe. Wyliczenie tej wartości może być problematyczne, jeśli budynek ma nieregularny kształt i w takim wypadku warto podzielić go na kwadraty, lub prostokąty, w celu przeprowadzenia obliczeń. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich wypustek.
 7. W przypadku gdy dom zawiera osłonę kominową lub cokoły, to należy odliczyć sumę ich powierzchni od sumy pozostałych kondygnacji.
budowa domu
budowa domu

Podsumowując

Wyliczenie kubatury to wcale nie takie trudne zadanie i tak naprawdę, to jesteśmy w stanie obliczyć ją sami, czego wcale nie będziemy musieli robić. Zwykle zostanie ona obliczona już na etapie tworzenia projektu, a jeśli nie będzie domyślnie określona, to możemy o to poprosić. Wyliczenie kubatury przez firmę budowlaną będzie w takim wypadku dodatkowym kosztem, jednak pozwoli nam lepiej określić koszty grzewcze czy koszty przyszłych remontów. Znajomość tej wartości, poza kosztami, będzie też dużym ułatwieniem dla osoby prowadzącej remont, co do zakupu odpowiedniej ilości materiałów. Dzięki temu zmniejszy się nie tylko cena, a czas wykonania zlecenia, bo będzie można od razu przejść do jego wykonywania.