operator cnc

operator cnc

Jak zostać operatorem CNC, jaki kurs zrobić, ile kosztuje?

Operator CNC to pracownik firmy produkcyjnej, który zajmuje się obsługą maszyn wyposażonych w numeryczny system sterowania. Maszyny wyposażone w ten system pozwalają na efektywne i precyzyjne obrabiane metali, drewna oraz tworzyw sztucznych. Operator w sposób samodzielny dobiera materiały i ustawia parametry maszyny, tak by uzyskać zamierzony efekt.

Zobacz` także: Obróbka CNC

Jakie kwalifikacje i umiejętności musi mieć operator CNC?

Najczęściej kandydat na operatora powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne. Poza dyplomem pracownik musi umieć posługiwać się komputerem z systemem operacyjnym Windows. Kwalifikacje i umiejętności pracownik nabywa podczas odpowiedniego kursu, ale poza nimi operator powinien też być:

  • zdecydowany – po ukończeniu kursu trzeba dbać i szlifować swoje kwalifikacje,
  • otwarty na zmiany – przedsiębiorcy często zmieniają maszyny na nowoczesne, dlatego operator musi dobrze poznać nowe urządzenia,
  • głodny wiedzy – operator musi chcieć się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności z własnej inicjatywy,
  • towarzyski – obsługa maszyny opiera się na współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami, dlatego operator musi wywiązywać się z obowiązków i dogadywać ze współpracownikami.
CNC
CNC

Jakie kursy CNC trzeba odbyć?

Podstawowym kursem, jaki musi odbyć operator, jest kurs CNC z obsługi oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs ten jest kursem, który pozwala nabyć wiedzę podstawową.
Oprócz kursu podstawowego istnieją kursy zaawansowane, które pozwalają na podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności.
Aby rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie jako operator CNC wystarczy mieć ukończony kurs podstawowy, ale z czasem właściciel firmy może wymagać podniesienia kwalifikacji w związku z wymianą maszyn na nowocześniejsze.
Poza szkoleniem teoretycznym trzeba odbyć także szkolenie praktyczne z obsługi maszyn CNC. Kurs taki można odbyć w miejscu pracy lub w centrum szkoleniowym, gdzie można nabyć odpowiednie kwalifikacje.
Po odbyciu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności.

Zobacz także: Frezarki CNC

Jak długo trwa kurs CNC?

Ze względu na to, że kursy na operatora CNC mają różne poziomy zaawansowania czas ich trwania także może być różny. Najczęściej czas kursu wynosi od 30 do 50 godzin lub 4-5 dni jeśli kursant zdecyduje się na kurs w trybie tygodniowym. Natomiast kurs weekendowy może być dłuższy.

maszyny cnc
maszyny cnc

Kurs operatora CNC – cena

Kurs na operatora maszyn sterowanych numerycznie kosztuje od 2000 do 3000 zł brutto. Cena ta obejmuje wiele rzeczy, w których skład wchodzą:

  • materiały dydaktyczne,
  • wyrobienie certyfikatu,
  • szkolenie praktyczne i teoretyczne,
  • opłacenie opiekunów kursu.

Podczas kursu nabywa się wiedzę, na którą jest popyt na rynku pracy. Kursy kosztują tyle, ponieważ najczęściej odbywają się one w dobrze wyposażonych miejscach. Kursanci w czasie zajęć praktycznych wykonują polecenia na prawdziwych maszynach CNC i dokładnie poznają zasadę ich działania.
Na cenę składa się także zakup materiałów niezbędnych do pracy na maszynach numerycznych, jakimi są metal oraz drewno i tworzywa sztuczne.

Zobacz także: Prasa krawędziowa – stemple i matryce

Zarobki operatora maszyn sterowanych numerycznie

Operator maszyny CNC, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, może zarabiać około 4500 zł brutto. Na wynagrodzenie takiego pracownika wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa, w którym ten pracuje, jego lokalizacja, a także doświadczenie, jakie pracownik posiada.
Osoba dopiero zaczynająca pracę po kursie może zarabiać mniej, ponieważ nie ma ona takiego doświadczenia, jak wieloletni pracownik obsługujący maszyny CNC.